Luč, baklja, svjetiljka – to je simbol Dragane Lucije, naše utemeljiteljice i direktorice. Donositi svjetlo ili ga usmjeravati prema onim tamnijim i manje poznatim dijelovima života i baštine ima svoje izazove. Traži se u tom poslu znanja, vještine, entuzijazma i hrabrosti. Sve te odlike Dragana Lucija uspjela je objediniti i na njima ustrajati kad je 2005. godine pokrenula Muze.

Do njih nije stigla slučajno: završila je studij komparativne književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potom je deset godina radila u području zaštite kulturne baštine u Ministarstvu kulture u Zagrebu i u Poreču.

Stručno usavršavanje prati ju od ranih godina karijere sve do danas. Nagrađena je stipendijom UNESCO-a u Poljskoj, a 2005. stječe Europsku diplomu za menadžment u kulturi i kulturnom turizmu Marcel Hicter u Bruxellesu. Od 2020. certificirana je trenerica interpretacije baštine od strane Interpret Europe.

Posebno je senzibilizirana za rad u lokalnim zajednicama. Raditi s ljudima koji se okupljaju kako bi slavili svoju baštinu, njezin je poziv. Primanje i razmjena znanja njezina je najveća strast, pa je česta gošća predavačica na inozemnim i domaćim konferencijama i stručnim skupovima.

Dragana Lucija svoje slobodno vrijeme posvećuje volonterskom radu u nacionalnim i europskim nevladinim organizacijama. Od 2009. do 2013. bila je predsjednica Asocijacije pomorskih muzeja Mediterana (AMMM) sa sjedištem u Barceloni. Članica Nadzornog odbora Interpret Europe postaje 2019., a od 2020. predsjednica je nacionalne udruge za interpretaciju baštine Interpretirajmo Hrvatsku.

Biti pionirom u područjima interpretacije baštine, baštinskom menadžmentu i (eko) muzeologiji u privatnom sektoru u ovom dijelu Europe ostvarenje je mojih nagnuća i nadahnuća. No uspješno poslovati već petnaest godina moguće je jedino uz podršku mog sjajnog tima. Energija, upornost i motivacija za učenje i rad mojih mlađih kolegica vitalne su pokretačke snage Muza.