Obožavate prirodu svoga kraja? Mislite da kulturna baština nije dovoljno iskorištena? Željeli biste pomoći lokalnoj zajednici da uz pomoć baštine potakne održivi razvoj? Saznajte kako Muze sudjeluju u osnivanju udruge Interpretirajmo Hrvatsku, želeći domaće naslijeđe umrežiti u veliku europsku priču. Pridružite nam se!

Ivana je ponosna na poljički soparnik, Marko na zadnju europsku prašumu Turopoljski lug i umijeće gradnje tradicionalnih drvenih kuća, a Maja na ribarsku tradiciju svoga otoka. Ono što im je zajedničko jest da se osjećaju kao baštinici vrijednosti i umijeća svojih predaka, a htjeli bi ne samo unaprijediti njihovo očuvanje nego brigu o njima osmisliti tako da je na novi način uključe u život svojih zajednica. Njihov put od zanosa baštinom do realizacije uspješnog projekta odnedavno je postao lakši – moći će se obratiti udruzi Interpretirajmo Hrvatsku!

Hrvatska udruga za interpretaciju baštine utemeljena je u travnju 2016. godine. U svoj mali ured Muze su pozvale dokazane stručnjake Darka Babića i Vlastu Klarić kako bi zajedno osnovali udrugu. Ovu 2017. godinu odredili smo za puni iskorak ka novom pristupu. Zašto bi baštinu uopće trebalo interpretirati?

Interpret Europe

Priča ima svoju povijesnu i teoretsku dimenziju. U povijesnom smislu novi pristup javio se u Americi 1957. objavom pionirske knjige Freemana Tildena, vezane uz upravljanje nacionalnim parkovima u SAD-u. Europska priča ima svoj korijen još u 1975., ali tek je 1999. učinjen ozbiljniji korak kad je u priču uključena organizacija Interpret Europe, tada još na neformalnoj i volonterskoj osnovi. Danas je to krovna europska udruga za interpretaciju baštine. Njezini su odnedavni izvršni direktori Thorsten Ludwig i Sebastian Zoepp, obojica iz Njemačke.

”Još prije takvog oblika udruživanja diljem svijeta je uočeno kako je stari koncept muzeologije neodrživ i kako se očuvanju baštine mora pristupiti na nov način. Početkom sedamdesetih godina nastaju ekomuzeji kao rezultat tog novog promišljanja uloge muzeja u društvu, te suodnosa čovjeka i okoliša. Tu počinje razvoj tzv. nove muzeologije. Suština je da osnovni predmet izučavanja ne može biti niti muzej, niti muzejski predmet ili zbirka, već sveobuhvatni koncept baštine. Do danas različite discipline koje se bave pojedinim segmentom baštine idejno i sadržajno sve su bliže. Svi ti procesi doveli su do utemeljenja jedne nove interdisciplinarne znanosti, znanosti o baštini”, kaže dr. Darko Babić, predsjednik udruge Interpretirajmo Hrvatsku.

Kad je Hrvatska posrijedi, pojam interpretacija baštine kao i pojam nove muzeologije bio je prilično nepoznat izvan vrlo uskog kruga stručnjaka, što je zasigurno utjecalo i na slab i neučinkovit razvoj baštinskih projekata. Okolnosti su se promijenile na bolje ulaskom Hrvatske u EU 2013. godine, jer su na taj način otvoreni novi načini financiranja projekata vezanih uz prirodnu ili kulturnu baštinu, što su osobito počele prepoznavati lokalne zajednice, uključujući takve planove u svoje strategije razvoja. Prema riječima Dragane Lucije Ratković Aydemir, potpredsjednice Udruge, korak dalje znači − premještanje fokusa.

“Interpretacija baštine počiva na prijenosu informacija o nekom obliku baštine ili nekoj baštinskoj pojavi (bilo materijalnoj ili nematerijalnoj, kulturnoj ili prirodnoj), ali na način da je u fokusu korisnik, odnosno onaj kome je interpretacija upućena! Korisnika interpretacija baštine treba potaknuti, zainteresirati, zabaviti i dublje dotaknuti. Kvalitetna i domišljata interpretacija baštinu oživljava, stavlja u središte doživljaja i povezuje korisnika s različitim prostorima i vremenima, šireći njegovu spoznaju o svijetu i o sebi samome. Dobra interpretacija je kreativna, autentična, inovativna, zaigrana i poprima najrazličitije oblike: od muzejskih izložbi, vizuala, interaktivnih aplikacija, oznaka u prostoru, pripovijedanja, animiranih filmova, ukratko najrazličitijih oblika kreativnog i umjetničkog izraza! Istodobno, svaki ozbiljan pristup interpretaciji uključuje mnoga stručna znanja kao i ozbiljne upravljačke vještine, a počiva na pomnom istraživanju i ozbiljnom strateškom promišljanju…”, kaže Dragana Lucija.

Interpretacija baštine i turizam

Dok se Muze bave razvojem jednog segmenta pristupa baštini, dotle njoj na poseban način pristupa druga potpredsjednica Udruge mr. Vlasta Klarić, istaknuta stručnjakinja za razvoj i promidžbu kulturnog turizma na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Turizmom se počela baviti još kao studentica povijesti umjetnosti i svakodnevno se susreće s izazovima interpretacije i prezentacije baštine, na različite načine promovirajući edukaciju i stručna usavršavanja djelatnika u turizmu o ovom području.

Različita iskustva utemeljitelja oblikovala su i široke temeljne ciljeve Udruge. Prije svega želi se razviti svijest o važnosti uloge interpretatora baštine.

”Dobra interpretacija jamstvo je očuvanja baštine. To znači da ona mora biti prije svega vjerodostojna. Da bi to bila, mora biti utemeljena na širokom znanju i vještinama interpretacije koja mora biti postavljena tako da zahvaća široki spektar edukativnih i kulturnih ciljeva. Tek kad je pristup tako organiziran, on može biti jamstvo da će baština biti na pravi način uključena u održivi razvoj i da će poslužiti promicanju turizma”, ističe Dragana Lucija, dodajući kako tako postavljeni ciljevi upućuju na to da će glavne djelatnosti biti usmjerene na edukaciju, suradnju stručnjaka, umrežavanje s međunarodnim udrugama, izdavanje publikacija i predlaganje mjera za uključivanje interpretacije baštine u strateške i razvojne planove i razvoj turističke ponude.

Osobito ilustrativan primjer jednog aspekta interpretacije baštine – interpretativnog vođenja – daje Iva Silla, kazivačica priča koja je u svega nekoliko godina tisuće turista (stranih i domaćih) upoznala s tajnama Zagreba, donijevši preokret kako u turističkoj ponudi tako i u tretmanu baštinskih tema u turizmu. Ona u svojim turama nudi ”tajni Zagreb”, Zagreb koji se skriva u uličicama, zakutcima, koji čuva svoje pučke priče o zmajevima, duhovima, coprnicama ispod površine i iza fasada. Prošle godine Iva je sudjelovala u edukaciji za certificiranog interpretativnog vodiča u organizaciji Interpret Europe i tvrdi da je to nešto najkorisnije u čemu je ikad sudjelovala.

”Interpretacija je alat koji se može i koji se mora učiti. Na edukaciji su sudjelovali ljudi iz brojnih zemalja, iz raznovrsnih organizacija, s različitim očekivanjima i predznanjima. Početnicima je ovo iskustvo otvorilo oči i pred njima se našao čitav svijet novih mogućnosti, a nama koji već radimo interpretativne šetnje dalo spoznaju kako kritički sagledati vlastiti rad, kako ga unaprijediti”, kaže Iva ističući kako je osobito veseli da će se europska praksa u interpretacijskoj edukaciji uskoro nuditi i u Hrvatskoj.

”Bavim se turističkim projektima, ali želim da oni ne budu puki komercijalni proizvod, već da imaju dublje značenje i pomognu posjetiteljima da se povežu s destinacijom”, dodaje nadajući se da će udruga Interpretirajmo Hrvatsku uskoro okupiti članstvo koje će umreženo djelovati tako da svaki član postiže još bolje rezultate.

Postanite član

A tko sve može postati članom Udruge? Prije svega, nije važno radite li samostalno ili djelujete u instituciji. Svi koji u bilo kojem segmentu sudjeluju u interpretaciji baštine ili novim znanjima i vještinama tek žele ovladati dovoljno je da se jave na mail: interpretirajmo.hrvatsku@gmail.com. 
Tajnica udruge Ivana Jagić rado će vas upoznati s koracima za učlanjenje i planiranim aktivnostima! Interpretirajmo Hrvatsku zajedno!