U ponedjeljak 8. siječnja 2018. godine održale smo prvu radionica mapiranja baštine u Občini Sežana u sklopu projekta Krasn’krš programa Interreg Slovenija – Hrvatska.

Sudionici radionice, okupljeni u pet grupa, izrađivali su mape baštinskih potencijala Sežane i prijedloga medija za njihovu interpretaciju.

Više od 25 sudionika doprinijelo je stvaranju nove stalne izložbe u budućem Interpretacijskom centru krške vegetacije te interpretacije na otvorenom u Živom muzeju krasa. Motivirani idejom o zaštiti baštine kroz njenu prezentaciju i interpretaciju, svi su sudionici ove radionice ujedno i su-kreatori ovog jedinstvenog muzeja zajednice.

Photo: Muze