Timskim radom izrađujemo projektnu dokumentaciju prema najvišim standardima različitih disciplina. Kreativne projektne timove okupljamo prema specifičnim senzibilitetima i vještinama potrebnim za prijenos jedinstvenih baštinskih priča i doživljaja.

Arhitektonska i dizajnerska rješenja – prostor, oblik, atmosfera, vizualni identitet, višesenzorna iskustva – nastaju prema projektnim zadacima interpretacijskih planova.

Naša projektna dokumentacija za stalne muzejske izložbe uvijek ima svoje dvije inačice: idejnu i izvedbenu. Idejnu dokumentaciju nazivamo i idejna muzeološka koncepcija i dopunjuje ju preliminarni troškovnik. Izvedbena se dokumentacija naziva i glavna muzeološka koncepcija i sastoji se od cjelovitog muzeološkog programa (detaljnog interpretacijskog plana), likovnog postava i finalnog troškovnika.

U zadnjem desetljeću specijalizirale smo se za pripremu dokumentacije za baštinske projekte financirane iz EU fondova.

Projektnu dokumentaciju izrađujemo za:

 • stalne izložbe
 • povremene izložbe
 • putujuće izložbe
 • sustav signalizacije i interpretacije tematskih staza i kulturnih ruta
 • mehaničke interaktivne medije interpretacije na otvorenom
 • IT i multimedijalne medije interpretacije
 • VR iskustva
 • interaktivne multimedijalne aplikacije
 • tiskovne medije interpretacije
 • tematske parkove i dječja igrališta
 • suvenire

Proces izrade projektne dokumentacije započinjemo upravo onako kako to čine vrsni pripovjedači. Tražimo načine kako najbolje prenijeti jedinstvenu baštinsku priču i angažirati posjetitelja srcem, umom i svim osjetilima.
Muze

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?