Strategije i strateški planovi za nas imaju smisla tek kada su uspješno provedeni. Zato u proces njihove izrade uključujemo i osnažujemo sve koji će za provedbu biti odgovorni i u njoj sudjelovati.

To postižemo timskim radom i uz pomoć kreativno osmišljenih radionica. Kroz radionice strateškog planiranja svi uključeni prepoznaju posebnosti svoje ustanove, atrakcije ili destinacije.

Započinjemo ih u svijetu ideja i želja gdje nikakvoj cenzuri nema mjesta. Iz te proširene stvarnosti zajedno prepoznajemo prioritete, postavljamo realistične ciljeve i predviđamo ostvarive zadatke i budžete.

Strateško planiranje primjenjivo je na:

 • destinacije / atrakcije kulturnog turizma
 • kulturni i baštinski brend
 • muzeje, arhive i knjižnice
 • ekomuzeje i muzeje zajednice
 • UNESCO lokalitete
 • nacionalne parkove i parkove prirode
 • dvorce i utvrde
 • kulturne rute
 • tematske staze i rute
 • arheološka nalazišta i parkove
 • etnoparkove i etnosela
 • vrtove, parkove i perivoje.

Vizija bez strategije i ideje o tome kako stvorenim upravljati, poput potoka je koji je poželio doći do oceana, no zaboravio je da najprije mora postati rijeka i izdubiti korito.
Muze

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?