Muzej lokalne zajednice posvećen batani, malenoj tradicijskoj barki rovinjskih ribara, prekretnica je ne samo u djelovanju Muza nego i muzeološkoj djelatnosti u Hrvatskoj. Za nas je to bio prvi projekt, za Istru i Hrvatsku prvi ekomuzej, a za europsku pomorsku baštinu putokaz, što su tijekom godina potvrdile brojne nagrade i priznanja.

Ekomuzej batana prvi je ekomuzej ne samo u Istri, već i u Hrvatskoj koji je u potpunosti zaživio u svojoj lokalnoj zajednici. Kao poseban način upravljanja baštinom u rukama lokalne zajednice, ovaj je ekomuzej posvećen istoimenoj ribarskoj brodici i lokalnoj zajednici koja ju je prepoznala kao svoj baštinski simbol.

Batana je najrasprostranjenije tradicionalno plovilo u Rovinju i ona zrcali kontinuitet lokalne materijalne i nematerijalne pomorske i ribarske baštine, ali i kontinuitet svakodnevnog života domaćeg stanovništva. Njegujući i čuvajući autohtonu maritimnu baštinu Rovinja, ekomuzej svojim programima sudjeluje u razvoju autentične kulturne ponude za sve posjetitelje grada Rovinja.

Projektom smo upravljale od samih početaka pa sve do 2012. godine. Iako je od tada prošlo već dosta vremena, Ekomuzej batana će uvijek imati za nas posebno mjesto. Osmislile smo ekomuzeološku strategiju upravljanja te strukturirali njegove osnovne sastavnice i područja djelovanja.

Kuća o batani / Casa della batana

Interpretacijski i dokumentacijski centar ekomuzeja otvoren je za posjetitelje 2004. godine. On je ishodište u kojem je batana simbol oko kojeg se sastaju energije identiteta i usmjeravaju u mnoge segmente života lokalne zajednice. U tom smislu batana je od barke koja je u prošlosti hranila Rovinj, interpretacijom i pomnim stručnim vođenjem postala metafora preporoda maritimne baštine grada u kojem su se susrele i zagrlile sudbine talijanskog i hrvatskog etnosa.

Spacio Matika

Rovinjska inačica konobe, autentični prostor živog doživljaja gastronomske, jezične i glazbene nematerijalne baštine Rovinja, otvoren je za javnost 2006. godine.

Mali škver

Ovo je mjesto njegovanja, očuvanja i prenošenja nematerijalne baštine gradnje batane, koju smo upisale na Listu nematerijalne baštine RH. S aktivnostima započinje već 2005. godine.

Rovinjska regata 

Godišnja manifestacija ekomuzeja Rovinjska regata tradicionalnih barki i brodica s oglavnim i latinskim jedrom slavi i čuva znanja i vještine tradicionalnog načina jedrenja s oglavnim i latinskim jedrom. Prvi je prvi put je održana 2005. godine.

Nagrade

Velika čast i motivacija u razvoju tako malog baštinskog projekta uslijedila je 2007. godine ulaskom u uži izbor za nagradu Europskog muzeja godine. Tijekom iste godine Hrvatska turistička zajednica proglasila je Ekomuzej batana najboljim turističkim proizvodom na hrvatskoj obali.

U 2013. godini ista organizacija dodijelila je Ekomuzeju batane nagradu “Doživimo Hrvatsku / Experience Croatia – brend kvalitete u kulturnom turizmu” za program “Okusi i zvukovi batane”.

Najveće priznanje za dugogodišnji rad dolazi 2016. kada je Ekomuzej batana upisan na UNESCO-ovu listu najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta.

Lokalna zajednica
Marino Budicin (voditelj projekta)
Riccardo Bosazzi
Valerio Drandić
Delia Quarantotto
Fabio Cherin
Mladen Takač
Alvise Benussi

Stručna voditeljica
Dragana Lucija Ratković Aydemir

Autorski tim stalnog postava
Dragana Lucija Ratković Aydemir
Marino Budicin
Saša Paris
Damir Fabijanić
Mirna Petrešević
Ivan Marušić Klif

Autor fotografija
Damir Fabijanić

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?