Većina naših projekata financirana je sredstvima iz raznih europskih fondova. Upoznate smo s projektnim procesima i administracijom koje EU projekti zahtijevaju.

Uz našu pomoć vaša će baštinska priča zaživjeti kroz sve cikluse koje sadrže EU projekti: pripremu, provedbu i evaluaciju. Sa svim našim partnerima nastojimo osigurati stabilan i inspirativan odnos koji će dovesti do optimalnih rezultata baštinskih projekata sa snažnom europskom dimenzijom.

Vi ste naši potencijalni partneri:

  • Lokalne zajednice
  • Javne ustanove
  • Obrazovne ustanove
  • Nevladine udruge…

Ako želiš ići brzo, idi sam. Ako želiš ići daleko, idi zajedno.
afrička poslovica

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?