Raznolik sadržaj u različitim medijima prenosi baštinsku priču. Muzejski predmeti, makete, interpretacijski tekstovi, fotografije i ilustracije, audio i video zajedno oblikuju doživljaj baštine.

Proces razvoja sadržaja zahtijeva kreativnost te visoku razinu upravljačkih i komunikacijskih vještina. Niti ovdje nismo same. U svoj tim pozivamo vrhunske stručnjake, znanstvenike, suradnike umjetnosti i zanata s kojima oblikujemo nezaboravne i učinkovite projekte. Tu najviše do izražaja dolazi ljepota orkestriranog kreativnog rada.

Razvoj muzejske građe i zbirki

Rad s muzejskim predmetima i zbirkama posao je koji zapravo nikada ne završava. Na muzejske predmete gledamo kao na izvore znanja i priča. Za nas predmeti i zbirke uvijek otvaraju mnoštvo perspektiva i poruka, a njihovom prikupljanju, evidenciji, zaštiti i restauraciji pristupamo stručno i posvećeno.

Razvoj tekstualnog sadržaja

Interpretacijski tekst se pojavljuje u različitim medijima: grafici, multimediji, filmu, animiranom filmu, VR iskustvu. Pisanje, uređivanje i fino podešavanje tekstualnog sadržaja posao je u kojem sudjeluje i tim lektora, prevoditelja, korektora, uključujući i specijaliste znanstvenike koji utvrđuju činjeničnu točnost.

Razvoj vizualnog, audio i 3D sadržaja

Vizualni i audio mediji, 3D makete i replike pomažu nam osnažiti doživljaj baštine. Pomoću njih često opsežne i kompleksne procese ili pojave uspijevamo prenijeti na zabavan, privlačan i poticajan način. Odabiremo autorski izričaj suradnika koji će svojim senzibilitetom na najbolji način istaknuti posebnost svake baštinske priče.

Upravljanje razvojem sadržaja primjenjivo je u vašem/vašoj:

  • muzeju i ekomuzeju
  • posjetiteljskom i interpretacijskom centru
  • stalnoj izložbi
  • povremenoj izložbi
  • putujućoj izložbi
  • sustavu signalizacije i interpretacije tematskih staza i kulturnih ruta
  • mehaničkom interaktivnom mediju interpretacije na otvorenom
  • IT i multimedijalne interpretacijskom mediju
  • VR iskustvu
  • kompjuterskoj igrici

Interpretacijski tekst nije običan tekst! On intrigira i privlači pozornost, postavlja pitanja i otvara perspektive.
Muze

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?