Plitvičke doline! Milijun gostiju ostane zadivljen tom nacionalnom ljepotom. Korak prema njenom vrednovanju učinile smo ne samo pobrojavši sva njena prirodna i kulturna bogatstva – od voda, šuma i špilja do njihove složene interakcije s čovjekom kroz tradicijski život i povijest, nego i osmišljavajući njihovu prezentaciju kroz rute, putove, staze i interpretacijske centre.

U okviru programa razvoja kulturnog turizma na području Karlovačke županije “Implementacija 21” izradili smo krovnu stratešku studiju za održivi razvoj kulturnog turizma u Općini Rakovica. Lokalnoj zajednici predložili smo i način koordinacije i upravljanja posredstvom ekomuzeja. U konačnici urodilo je to brendom Plitvičke doline s novim vizualnim identitetom danas jedne od najdojmljivijih mikrodestinacija hrvatskog kontinentalnog turizma.

U krovnoj strateškoj studiji koristili smo metodologiju mapiranja kulturne i prirodne baštine šireg područja Rakovice. Na temelju interaktivnog rada s ključnim dionicima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, razvoj kulturno-turističke ponude Rakovice osmislili smo kroz slijedeće medije prezentacije: tematske rute, putove i staze, centre za posjetitelje i interpretacijske centre. Interpretaciju kulturnog krajolika rakovičkog kraja usmjerili smo na pet ključnih baštinskih tema: špilje, voda, prirodne ljepote, povijest i tradicionalni način života. Predložili smo ekomuzej kao alat lokalne zajednice u sustavnom upravljanju baštinom. Analizom uspješnih primjera iz prakse, ciljnih skupina i dionika, donijeli smo temeljiti akcijski plan.

Kao daljni korak , u suradnji s lokalnim dionicima, razradili smo interpretacijski plan i brend strategiju destinacije Plitvičke doline, odnosno Idejno rješenje tematskih ruta, interpretacijskih centara i centara za posjetitelje Plitvičkih dolina s pripadajućim prijedlozima vizualnog identiteta.

Temeljitim interpretacijskim planom prepoznali smo tri glavne tematske okosnice oko kojih se razvijaju i prezentiraju atrakcije destinacije: špilja, voda i šuma. Usporednom analizom najboljih primjera razvoja srodnih destinacija u širem europskom kontekstu, analizom okruženja, ciljnih skupina i dionika, te temeljitim istraživanjem na terenu, stvorili smo temelje brend strategije ove značajne mikrodestinacije kontinentalnog turizma u okolici Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Na temelju brand strategije, okupili smo i koordinirali kreativni tim za izradu novog vizualnog identiteta, oblikovanja sustava interpretacije i signalizacije, oblikovanja tematskih igrališta i urbane opreme staza te vizualizacije oblikovanja stalnih izložbi u centrima za posjetitelje. Sastavni dio dokumentacije je preliminarni troškovnik koji daje financijski okvir za provođenje sustavne i koordinirane kampanje za sufinanciranje implementacije.

Klijent
Turistička zajednica Karlovačke županije
Turistička zajednica općine Rakovica

Predstavnici klijenta
Franjo Franjković
Mira Špoljarić
Tihana Oštrina
Blanka Pavlić
Željka Hodak
Krešimir Čulinović

Strategija i interpretacijski plan
Dragana Lucija Ratković Aydemir
Zdenka Roša
Karla Bačić Jelinčić

Vizualni identitet
Vanja Cuculić Studio Cuculić
Bojan Drezgić Studio Cuculić
Vedran Kasap Studio Clinica
Vladimir Končar Studio Revolucija

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?