“Narodi mogu postići sve, samo ime ne, ako ga izgube.” Tako je o identitetu na svoj način kratko poentirajući suštinu pisao Antun Gustav Matoš, jedna od najznačajnijih hrvatskih osobnosti, ne samo kad je umijeće lijepe riječi posrijedi. Upravo ta briga o “negubljenju” imena čuvanjem ostavštine velikog pisca bila nam je moto u osmišljavanju kuće posvećene životu i radu čovjeka koji je još za života postao dio nacionalnog identiteta.

Matoševu kuću nismo zamislili kao podsjetnik, nego i kao ishodište suživota s njegovim idejama. Spomenička knjižnica, znanstveni skupovi i radionice namijenjeni su struci i lokalnim stanovnicima, a interaktivna tematska šetnja kroz Tovarnik i srijemsko imanje u stalnoj izložbi jedinstven su spoj živog susreta kulture i turizma.

Kuća A. G. Matoša – kulturni centar u Tovarniku zamišljena je kao kompleksna kulturna institucija koja predstavlja ključnu točku oživljavanja Matoševe ostavštine na nacionalnoj razini, ali i kao kulturno-turistička atrakcija koja snažnim književnim identitetom inicira razvoj kulturno-turističke mikrodestinacije Tovarnika i ovog dijela Hrvatske.

Izložbeni postav vodi na putovanje kroz književnikov život i rad, i to u nekoliko tematskih cjelina: Matošev zavičaj, Matoševo putovanje i Matoš danas.

Osim izložbe, Kuća A. G. Matoša treba nuditi bogate i raznolike kulturne sadržaje, obuhvaća piščevu spomen-zbirku, knjižnicu s čitaonicom te spomeničkom knjižnicom u kojoj će biti izložena prva izdanja Matoševih knjiga i djela srijemske književnosti. Tu je i prostor namijenjen znanstvenim skupovima, seminarima, radionicama te književni klub u kojem će se posjetitelji moći odmoriti i okrijepiti, dokumentacijski centar, suvenirnica, a izvan zidova manifestacije “Matoševi dani” i “Sajam pisane riječi u Srijemu”, tematska ruta Matošev Tovarnik te tradicionalno srijemsko imanje.

Klijent
Društvo Antuna Gustava Matoša, Tovarnik

Strategija i koncept
Dragana Lucija Ratković Aydemir
Karla Bačić-Jelinčić
Zdenka Roša

Stručni suradnik
akademik Dubravko Jelčić

Projektni tim
Vanja Cuculić
Vladimir Končar
Goran Turković
Marko Šesnić
Bojan Drezgić
Zoran Košmerl Hal d.o.o., Varaždin.

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?