Istarske masline, ulje i maslinare po vrsnoj kakvoći spominjali su još stari Rimljani, a mi smo ponosni što smo ovu u identitetskom smislu zapostavljenu temu prepoznali i ponudili kao okosnicu brenda baš u Taru i Vabrigi. Ovaj istarski maslinarski raj još je 1980-ih FAO prepoznao po vrhunskom maslinovom ulju.

Naša vizija na početku suradnje 2008. gdoine nije bila jedna od onih kratkoga daha: interpretaciju baštine promislili smo u 15-godišnjem planu, od marketinških i financijskih akcija do idejnog rješenja interaktivne stalne izložbe maslinovog ulja kojoj smo dodali jedinstveni park maslina, arheološki i ornitološki park te rutu koja kulturu i prirodu povezuje u jedinstveni doživljaj.

Mapiranjem kulturnih i prirodnih potencijala ove male, ali turistički izuzetno razvijene istarske općine i temeljitom analizom lokalnih i okolnih čimbenika razradili smo interpretacijski plan destinacije i kao glavnu temu predložili proizvodnju maslinovog ulja. Naša se strateška odluka potvrdila naknadnim uvidom u dokument koji su 1980-ih izradili stručnjaci FAO-a ističući poljoprivrednu, ali i kulturološku vrijednost maslina i tradicije maslinarstva na tom području kao ključan resurs razvoja općine.

U krovnoj studiji predlažemo i metodološki sustavno razrađujemo marketinške aktivnosti i donosimo viziju razvoja destinacijskog brenda i proizvoda temeljenih na ključnoj baštini maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja od antike do današnjih dana: interpretacijskog centra, tematskih ruta, pozornice na otvorenom u kamenolomu Tarske vale…

Strateški plan koncipirali smo kako bi se na programski jasan i fokusiran način razvijala destinacija, te kako bi se i odluke o financiranju budućih projekata i programa iz područja kulture i turizma od strane lokalne zajednice donosile u skladu s jedinstvenim razvojnim smjernicama. Kao alat u provedbi strategije predložili smo akcijski plan za razdoblje od 15 godina.

Centar za posjetitelje “Kuća maslinovog ulja” inicijalno je zamišljena u zgradi nekadašnjeg tarskog kina. U preliminarnoj muzeološkoj koncepciji razradili smo interpretacijski plan stalne izložbe, osmislivši programski koncept, prostornu strategiju i funkcionalnu dispoziciju te viziju upravljanja. Okupili smo kreativni tim arhitekata i dizajnera te koordinirali izradu arhitektonske koncepcije i dizajnerskog rješenja u konceptualnom i shematskom obliku, sastavni dio kojega je preliminarni troškovnik svih radova, usluga i opreme do realizacije. U međuvremenu, donesena je odluka da se Kuća maslinovog ulja prenese u novi prostor, jedinstvenu tarsku građevinu – Kaštel za koju smo izraili novu projektnu dokumentaciju 2018. godine.

Važan dio provedbe strategije bilo je provođenje strategije brendiranja i oblikovanje vizualnog identiteta.

U Strateškom planu održivog razvoja turističke destinacije Tar – Vabriga predložili smo još dva kulturno-turistička proizvoda: jedinstveni park maslina i tematsku rutu koja povezuje atrakcije kulturne i prirodne baštine kulturnog krajolika prožetog maslinicima. Izradili smo idejne koncepte njihova oblikovanja i opreme. Prvi korak u tom procesu bio je sadržajni koncept i oblikovanje projektnog zadatka za projektiranje. U drugom smo koraku okupili znanstveni, projektantski i dizajnerski tim koji je na temelju projektnog zadatka i sadržajne razrade izradio idejna i izvedbena dizajnerska rješenja.

Klijent
Turistička zajednica Tar Vabriga / Torre Abrega

Predstavnici klijenta
Denis Žužić
Franco Palma
Elena Uljančić-Vekić
Gaetano Benčić

Strategija i interpretacijski plan
Dragana Lucija Ratković Aydemir

Istraživanje
Karla Bačić Jelinčić

Vizualni identitet
Vanja Cuculić Studio Cuculić
Vedran Kasap Clinica Studio

Stručni suradnik
Prof. dr. sc. Đani Benčić

Krajobrazna arhitektura
Biserka Šavora d.i.a.

Zanima vas što možemo ponuditi za vašu baštinsku priču?