zatvorite   x

Poštovani, priča o očuvanju baštine Vaše lokalne zajednice upravo je započela. Čestitamo!

Na Vaš ćemo upit nastojati odgovoriti što prije. Zahvaljujemo Vam na javljanju i radujemo se budućoj suradnji.

Srdačan pozdrav,
Muze

Hvala vam!
Primili smo vašu poruku. Odgovorit ćemo u što kraćem roku.
Došlo je do pogreške. ponovite postupak.
zatvorite   x

Plitvičke doline - brendiranje destinacije

Plitivičke doline! Milijun gostiju ostane zadivljen tom nacionalnom ljepotom. Korak prema njenom vrednovanju učinile smo ne samo pobrojavši sva njena prirodna i kulturna bogatstva – od voda, šuma i špilja do njihove složene interakcije s čovjekom kroz tradicijski život i povijest, nego i osmišljavajući njihovu prezentaciju kroz rute, putove, staze i interpretacijske centre.

Lokalnoj zajednici predložili smo i način koordinacije i upravljanja posredstvom ekomuzeja. U konačnici urodilo je to brendom Plitvičke doline s novim vizualnim identitetom danas jedne od najdojmljivijih mikrodestinacija hrvatskog kontinentalnog turizma.

Opis:

U okviru programa razvoja kulturnog turizma na području Karlovačke županije "Implementacija 21" izradili smo krovnu stratešku studiju za održivi razvoj kulturnog turizma u Općini Rakovica.

U krovnoj strateškoj studiji koristili smo metodologiju mapiranja kulturne i prirodne baštine šireg područja Rakovice. Na temelju interaktivnog rada s ključnim dionicima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, razvoj kulturno-turističke ponude Rakovice osmislili smo kroz slijedeće medije prezentacije: tematske rute, putove i staze, centre za posjetitelje i interpretacijske centre. Interpretaciju kulturnog krajolika rakovičkog kraja usmjerili smo na pet ključnih baštinskih tema: špilje, voda, prirodne ljepote, povijest i tradicionalni način života. Predložili smo ekomuzej kao alat lokalne zajednice u sustavnom upravljanju baštinom. Analizom uspješnih primjera iz prakse, ciljnih skupina i dionika, donijeli smo temeljiti akcijski plan.

Kao daljni korak u razradi strategije razvoja kulturnog turizma na području Općine Rakovica, u suradnji s lokalnim dionicima, razradili smo interpretacijski plan i brend strategiju destinacije Plitvičke doline, odnosno Idejno rješenje tematskih ruta, interpretacijskih centara i centara za posjetitelje Plitvičkih dolina s pripadajućim prijedlozima vizualnog identiteta.

Temeljitim interpretacijskim planom prepoznali smo tri glavne tematske okosnice oko kojih se razvijaju i prezentiraju atrakcije destinacije: špilja, voda i šuma. Usporednom analizom najboljih primjera razvoja srodnih destinacija u širem europskom kontekstu, analizom okruženja, ciljnih skupina i dionika, te temeljitim istraživanjem na terenu, stvorili smo temelje brend strategije ove značajne mikrodestinacije kontinentalnog turizma u okolici Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Na temelju brand strategije, okupili smo i koordinirali kreativni tim za izradu novog vizualnog identiteta, oblikovanja sustava interpretacije i signalizacije, oblikovanja tematskih igrališta i urbane opreme staza te vizualizacije oblikovanja stalnih izložbi u centrima za posjetitelje. Sastavni dio dokumentacije je preliminarni troškovnik koji daje financijski okvir za provođenje sustavne i koordinirane kampanje za sufinanciranje implementacije.

Vrsta usluge/ dokumentacije:
Strateški plan održivog razvoja kulturnog turizma Općine Rakovica
Interpretacijski plan i brend strategija destinacije Plitvičke doline (studija)

Klijent: Turistička zajednica Karlovačke županije i Turistička zajednica općine Rakovica

Razdoblje: 2007-2008. / 2009.

Autorica studije:

Dragana Lucija Ratković Aydemir

Istraživanje i koordinacija tima:

Zdenka Roša
Karla Bačić Jelinčić

Vizualni identitet i grafički dizajn:

Vanja Cuculić, Studio Cuculić Zagreb

Produkt dizajn:

Bojan Drezgić, Studio Cuculić Zagreb

IT i multimedija dizajn:

Vladimir Končar, Studio Revolucija Zagreb

Članovi radnog tima:

Franjo Franjković
Mira Špoljarić
Tihana Oštrina
Blanka Pavlić
Željka Hodak
Krešimir Čulinović

Volite svoj zavičaj? Ponosni ste na svoj grad? Želite ono što osjećate pretočiti u priču o identitetu i podijeliti je sa drugima? Pošaljite nam svoja razmišljanja, svoja pitanja i prijedloge i mi ćemo vam pomoći da ih zajedno uobličimo u jedinstveni fragment za baštinski mozaik Hrvatske!

kontaktirajte nas
Što je potrebno za vašu veliku baštinsku priču?
anketa
podijelite
podijelite