zatvorite   x

Poštovani, priča o očuvanju baštine Vaše lokalne zajednice upravo je započela. Čestitamo!

Na Vaš ćemo upit nastojati odgovoriti što prije. Zahvaljujemo Vam na javljanju i radujemo se budućoj suradnji.

Srdačan pozdrav,
Muze

Hvala vam!
Primili smo vašu poruku. Odgovorit ćemo u što kraćem roku.
Došlo je do pogreške. ponovite postupak.
zatvorite   x

Objavljen Priručnik za interpretaciju baštine! Upoznajte tajne našeg zanata!

Priručnik za interpretaciju baštine predstavlja cjelovit uvid u proces interpretacijskog planiranja. Pored toga što ističe nužnost i dobrobit uključenja lokalne zajednice, njegova je vrijednost i što na jednom mjestu podastire terminologiju interpretacije baštine kojoj, kao još uvijek mladoj disciplini u Hrvatskoj, nedostaje konsenzus čak i oko učestalih termina.

Publikacija je realizirana u sklopu projekta KRASn'KRŠ koji je okupio slovenske i hrvatske organizacije posvećene izučavanju i interpretaciji baštine krša.

Glavni cilj projekta je njezino očuvanje kroz uspostavljanje održive destinacije KRASn'KRŠ, u kojoj se, prema načelima održivog turizma, promoviraju i povezuju četiri karakteristična tipa krškog krajolika: niski krš u Sežani, kontaktni krš u Škocjanskim jamama, visoki krš u Brodu na Kupi te obalni krš u Puntu.

U Priručniku je sumirana metodologija koju je opisala i organizirala u jasne cjeline naša Mirna Draženović, koja je, uz Aleša Smrekara, jedna od urednica publikacije. Zajedno sa svim autorima urednici su pred čitatelja podastrli smjernice za interpretacijsko planiranje. One se temelje na prepoznavanju teorijskih uporišta i dobrih primjera iz prakse što uključuje i osvrt na vlastito, autentično stručno iskustvo. A nije manje važno da je metodologija ovog priručnika paralelno s njegovim nastankom iskušana kroz planiranje stalnih izložbi u četiri interpretacijska centra te na pratećim tematskim stazama održive destinacije KRASn'KRŠ (Sežana, Škocjanske jame, Brod na Kupi, Punat).

Prateći dobre prakse prekogranične suradnje, Priručnik je izdan kao dvojezična publikacija, na hrvatskom i slovenskom jeziku. Njegova dodana vrijednost je vizualna oprema. Prije svega, to je vizualni sadržaj koji je nastao u sklopu projekta: fotografije realiziranih interpretacijskih infrastruktura i stručnih terenskih ekskurzija, kao i fotografije prikupljene otvorenim natječajem na temu krša. Ovime Priručnik postaje i par excellence spomenar projekta KRASn'KRŠ. Kako bi se osigurala cjelovitost pristupa procesu interpretacijskog planiranja, Priručnikom su obuhvaćene i teme koje izlaze iz okvira aktivnosti projekta, npr. planiranje festivala. Tako dio vizualne opreme publikacije čini i vizualni sadržaj iz arhive drugih projekata i suradnika koji svjedoče o provjereno uspješnim primjerima (npr. Ogulinski festival bajke).  

Sadržaj Priručnika podijeljen je u sedam poglavlja. Na početku Priručnika definiraju se teorijski i legislativni temelji, a potom se postupno čitatelju otkrivaju praktični aspekti struke koji dovode do konkretnih interpretacijskih rješenja. Prvo poglavlje – Baština – donosi kratak pregled osnovnih pojmova i legislative vezanih uz prirodnu i kulturnu baštinu te njihove definicije. Ovo poglavlje baštinu stavlja u kontekst održivog razvoja turizma destinacije te poentira da o baštini treba promišljati kao o resursu koji stvara preduvjete za razvoj posebnih oblika turizma. Drugo poglavlje –Interpretacija baštine – donosi definicije i ciljeve ove discipline, opisuje njezine dobrobiti za lokalnu zajednicu te razlučuje tijek interpretacijskog planiranja na jasne korake. Treće poglavlje – Ekomuzej kao primjer umrežavanja kulturne i prirodne baštine - izdvaja ekomuzej kao primjer efikasnog alata kojim lokalna zajednica preuzima u svoje ruke upravljanje vlastitim prirodnim i kulturnim nasljeđem. Jedna od zajedničkih karakteristika svih ekomuzeja su reflektiranje ponosa lokalnih ljudi za svoje mjesto kao i eksperimentalnost, jer svaka zajednica u procesu upravljanja svojom baštinom treba naći vlastiti put.

U nastavku se donose praktični aspekti struke i konkretni primjeri. Tako četvrto poglavlje – Interpretacijska infrastruktura – opisuje glavne karakteristike i značajke interpretacijske infrastrukture u zatvorenom (interpretacijski i posjetiteljski centri te muzeji) i na otvorenom prostoru (staze, sustav signalizacije, umjetničke forme i intervencije u prostoru). Peto poglavlje – Mediji interpretacije – upoznaje čitatelja s komunikacijskim i interpretacijskim medijima koji se najčešće koriste u interpretacijskim i posjetiteljskim centrima: stalne izložbe, audiovizualni mediji, osobna interpretacija. U šestom poglavlju – Programska djelatnost – definira se programska djelatnost interpretacijskih i posjetiteljskih centara kao ključ ostvarivanja njihova poslanja. Programska djelatnost može biti usmjerena na razvijanje doživljaja posjetitelja, ali i na odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Programska djelatnost može biti izuzetno raznolika, a razmatraju se sljedeće programske djelatnosti i njihov utjecaj na zadovoljenje potrebe publike: festivali, izvedbena događanja, kreativne radionice, povremene i putujuće izložbe, rezidencijalni umjetnički program, istraživačko i znanstveno djelovanje, sportski programi i događanja. I na kraju, sedmo poglavlje – Razvoj interpretacijskog sadržaja – savjetuje čitatelja kako pripremiti projektne zadatke za suradnike koji sudjeluju u procesu stvaranja vizualnog i tekstualnog sadržaja u službi interpretacije baštine. Ovdje osvještavamo da je uspješna interpretacije baštine, posebno u razvoju kompleksne interpretacijske infrastrukture i medija, uvijek multidisciplinarna i rezultat skladnog i dobro koordiniranog kreativnog tima! Možda je taj aspekt našega posla ono u čemu najviše uživamo razvijajući i implementirajući interpretacijske planove iz naše radionice!

I za kraju, pozivamo vas da, ako još niste, Priručnik besplatno preuzmete ovdje. Nadamo se da će vam otkriti nešto novo, motivirati vas u vašem radu ili vas jednostavno zabaviti! I javite nam se! Dragocjeno nam je, kao i uvijek, čuti vaše mišljenje!


Osnovni podaci o projektu

Glavni partner

Znanstvenoistraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (ZRC SAZU)

Partneri

Komunalno stanjovanjsko podjetje d. d. Sežana

Javni zavod Park Škocjanske jame

Zavod Tovarna trajnostnega turizma iz Slovenije - Goodplace

Prirodoslovni muzej Rijeka

Općina Punat

Muze d.o.o.

Vremenski okvir

svibanj 2017. - veljača 2020.

Financijska podrška

Europski fond za regionalni razvoj u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. godine.

Volite svoj zavičaj? Ponosni ste na svoj grad? Želite ono što osjećate pretočiti u priču o identitetu i podijeliti je sa drugima? Pošaljite nam svoja razmišljanja, svoja pitanja i prijedloge i mi ćemo vam pomoći da ih zajedno uobličimo u jedinstveni fragment za baštinski mozaik Hrvatske!

kontaktirajte nas
Što je potrebno za vašu veliku baštinsku priču?
anketa
podijelite
podijelite