hr en

Kontakt

 

Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu

Adresa: Krajiška 19/1, 10000 Zagreb

Mob: +385 99 365 8181

E-mail: info@muze.hr  Matični broj: 1907948

  OIB: 12780245792
  Zakonski zastupnik: Dragana Lucija Ratković Aydemir
  Temeljni kapital: 20.000 kn
  Banka: Raiffeisen Austria PLC Zagreb
  IBAN: HR0824840081102841705
  Direktorica: Dragana Lucija Ratković Aydemir