Pozivamo sve zainteresirane stručnjake iz područja arhitekture, urbanog i prostornog planiranja, zaštite prirodnih i kulturnih znamenitosti, kulturnog turizma, interpretacije i prezentacije baštine, muzeologije, sociologije, antropologije, kulturnih teorija, komunikacijskih znanosti i ekonomije, da se uključe kao izlagači na konferenciji Proceed with Care, koja će se održati u Šibeniku, 2. – 5. svibnja 2019. godine.

Upravljanje održivim turizmom na baštinskim lokalitetima trebalo bi započeti sa sveobuhvatnim planiranjem i oblikovanjem kako bi se postigla ravnoteža između lokalnih stanovnika i posjetitelja, te kako bi se održala otpornost, sigurnost i održivost naših gradova. Proširenje prostora gradova u svrhu uključivanja susjednih ruralnih teritorija pruža još veću održivost kroz urbano-ruralne veze.

Nakon integrativnog procesa planiranja i oblikovanja slijedi izrada održivog modela upravljanja posjetiteljima kroz interpretaciju i prezentaciju baštine te s odgovarajućim komunikacijskim strategijama.

Moramo planirati za lokalnu zajednicu, a zatim evaluirati kako upravljamo posjetiteljima…

Konferencija djeluje kao interdisciplinarna platforma za rješavanje sukoba između “prekomjernog turizma” (engl. overtourism) i očuvanja prirodnog i kulturnog krajolika, povijesnih gradova, spomenika i znamenitosti, posebno onih koji su uvršteni na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Cilj je angažirati akademske stručnjake, istraživače i praktičare iz područja arhitekture, urbanog i prostornog planiranja, zaštite prirodnih i kulturnih znamenitosti, kulturnog turizma, interpretacije i prezentacije baštine, muzeologije, sociologije, antropologije, kulturnih teorija, komunikacijskih znanosti i ekonomije.

Najnovija akademska, znanstvena i terenska istraživanja, strategije, tehnike i alati dobit će priliku za usporedbu, izazov i reviziju – a zatim i priliku da postanu primjeri dobre prakse za dobrobit oboje suprotnih strana – prosperitet lokalnih zajednica koje su povezane s turističkom ekonomijom, kao i s očuvanjem kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Rok za slanje sažetaka
29. siječnja 2018.

Mail za slanje sažetaka
conference@proceedwithcare.org

Poziv na slanje sažetaka

Proceed with Care